Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Prețurile din polipropilenă din Pakistan (PP) Săptămâna începând cu 27 septembrie

Author: SSESSMENTS

Polipropilena pakistaneză ( PP ) Perspectivele pieței Bullish înainte de cererea de vârf sezonieră Import polipropilenă ( PP ) oferă pas în direcție ascendentă, în ciuda cererii nesustenabile Sentimentul general ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,PP,Pakistan,Romanian,Weekly

Published on September 30, 2021 5:24 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 7:27 PM (GMT+8)