Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Ceny polipropylenu (PP) w Pakistanie zaczynają się od 27 września

Author: SSESSMENTS

polipropylen pakistański ( PP ) Perspektywy rynkowe zwyżkowe przed sezonowym szczytem popytu Importuj polipropylen ( PP ) oferuje krok w górę pomimo niesprzyjającego popytu Ogólne nastroje na rynku skłaniały się ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,PP,Pakistan,Polish,Weekly

Published on September 30, 2021 5:24 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 7:26 PM (GMT+8)