Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Türkiye Polipropilen (PP) Fiyatları Haftası 20 Eylül Başlıyor

Author: SSESSMENTS

Türkiye Pazar Oyuncuları: Polipropilende Uzun Süreli Yükseliş Trendi ( PP ) Fiyatlar Alım Hacminin Düşmesine Yol Açtı İthal polipropilen ( PP ) teklifler, arz açığı nedeniyle yükseliş seyrini uzattı Talep ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Central and East Europe,Europe,PP,Turkey,Turkish,Weekly

Published on September 23, 2021 4:21 PM (GMT+8)
Last Updated on September 23, 2021 4:21 PM (GMT+8)