Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Önde Gelen Hintli Petrokimya Üreticisi, 1 Ekim'de Yerel Polipropilen (PP) Fiyatlarını Gözden Geçirdi

Author: SSESSMENTS

Önde gelen Hintli petrokimya üreticisi, yerel polipropilenini revize etti ( PP ) Fiyat:% s. Paylaşılan pazar kaynakları SSESSMENTS . COM üreticinin yukarı yönlü bir fiyat ayarlaması uygulamaya karar vermesi INR ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,ISC,India,News,PP,Turkish

Published on October 1, 2021 12:34 PM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 12:34 PM (GMT+8)