Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Źródło: wietnamski producent polipropylenu (PP) poprawił lokalne oferty, aby dopasować je do poziomu głównego nurtu na rynku

Author: SSESSMENTS

Według wietnamskiego kupca wietnamski polipropylen ( PP ) producent skorygował oferty lokalne, aby dopasować je do poziomu głównego nurtu na rynku. W poprzednim tygodniu wietnamski producent zastosował sporą korektę w ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,Polish,SEA,Vietnam

Published on September 28, 2021 12:41 PM (GMT+8)
Last Updated on September 28, 2021 12:41 PM (GMT+8)