Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Извор: Вијетнамски произвођач полипропилена (ПП) исправио је локалне понуде које одговарају главном нивоу на тржишту

Author: SSESSMENTS

Према једном вијетнамском трговцу, вијетнамски полипропилен ( PP ) произвођач је кориговао локалне понуде како би одговарао уобичајеном нивоу на тржишту. Претходне недеље један вијетнамски произвођач применио је велико прилагођавање ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Serbian,Vietnam

Published on September 28, 2021 12:42 PM (GMT+8)
Last Updated on September 28, 2021 12:42 PM (GMT+8)