Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Comerciant cu sediul în Vietnam: oferte de polietilenă localizată (PE) în Vietnam, cu ajustări, activitate comercială lentă

Author: SSESSMENTS

Un comerciant din Vietnam a raportat la SSESSMENTS . COM că polietilena localizată ( PE ) ofertele din țară au apărut cu ajustări. În această săptămână, ofertele pentru Saudi localizate ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Kuwait,Middle East,News,PE,Romanian,SEA,Saudi Arabia,Thailand,Vietnam

Published on September 27, 2021 6:09 PM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2021 6:09 PM (GMT+8)