Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Unii producători de polipropilenă saudită (PP) au renunțat la livrarea în octombrie a mărfurilor către Vietnam, producătorul produsului final caută materiale de altă origine

Author: SSESSMENTS

Un vietnamez PP dezvăluit producătorului produsului final SSESSMENTS . COM că unele polipropilenă saudite ( PP ) producătorii au renunțat la oferta de transporturi din octombrie în țară. După cum ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Korea,Middle East,NEA,News,PP,Romanian,SEA,Saudi Arabia,Vietnam

Published on September 23, 2021 8:11 PM (GMT+8)
Last Updated on September 23, 2021 8:11 PM (GMT+8)