Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Comerciantul australian a împărțit modificările oferte de import din polipropilenă (PP) din Asia de Sud-Est, sentimentul neafectat de alte piețe alcista

Author: SSESSMENTS

Un comerciant cu sediul în Australia a distribuit cu SSESSMENTS . COM care importă polipropilenă ( PP ) ofertele din Asia de Sud-Est au apărut cu ajustări. După cum s-a ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,China,NEA,News,PP,Romanian,SEA

Published on October 1, 2021 8:02 PM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 8:02 PM (GMT+8)