Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Wspólne zmiany australijskich handlowców w zakresie ofert importowych polipropylenu (PP) z Azji Południowo-Wschodniej, na które nie mają wpływu inne zwyżkowe rynki

Author: SSESSMENTS

Trader z Australii udostępniony SSESSMENTS . COM które importują polipropylen ( PP ) pojawiły się oferty z Azji Południowo-Wschodniej z korektami. Zgodnie z informacją importuj polipropylen ( PP ) z ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,China,NEA,News,PP,Polish,SEA

Published on October 1, 2021 8:03 PM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 8:03 PM (GMT+8)