Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Globalny przegląd polipropylenu: Afryka, Australia, Bangladesz, Belgia, Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Birma, Pakistan, Filipiny, Ameryka Południowa, Tajlandia, Turcja, USA, Wietnam Tydzień 37, 13-17 września

Author: SSESSMENTS

Afryka Oferty na Bliski Wschód PP Random Copolymer do Kenii zawarto w dniu 1590 USD/tonę LC w zasięgu wzroku, CIF podstawa Producent z Bliskiego Wschodu ma ograniczoną ilość polipropylenu ( ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,News,PP,Polish

Published on September 20, 2021 3:46 PM (GMT+8)
Last Updated on September 20, 2021 3:46 PM (GMT+8)