Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Najważniejsze informacje o rynku w Indonezji: krajowy i importowany polipropylen (PP), 20-21 września

Author: SSESSMENTS

Przegląd Indonezji PP Targ Homo Rafia Pochodzenie z Bliskiego Wschodu 1,220-1240 USD/tonę Pochodzenie z Azji Południowo-Wschodniej: 1290 USD/tonę Komentarze graczy na rynku PP Homo Raffia w następujący sposób: W tygodniu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Freemium,Indonesia,News,PP,Polish,SEA

Published on September 21, 2021 4:04 PM (GMT+8)
Last Updated on September 21, 2021 4:04 PM (GMT+8)