Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Producătorul saudit anunță lista de prețuri din polipropilenă (PP) din luna octombrie către Asia de Sud-Est

Author: SSESSMENTS

Sursele pieței raportate către SSESSMENTS . COM că un producător saudit și-a anunțat transportul din octombrie polipropilenă ( PP ) listă de prețuri în Asia de Sud-Est. În comparație cu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Middle East,News,PP,Romanian,SEA,Saudi Arabia

Published on September 28, 2021 10:42 AM (GMT+8)
Last Updated on September 28, 2021 10:42 AM (GMT+8)