Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Producătorul saudit anunță lista de prețuri din polipropilenă (PP) din octombrie pe piața locală

Author: SSESSMENTS

Surse de piață informate SSESSMENTS . COM că un producător saudit și-a anunțat polipropilena ( PP ) lista de prețuri pentru livrarea din octombrie. După cum sa menționat, lista de ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Middle East,News,PP,Romanian,Saudi Arabia

Published on October 1, 2021 12:32 PM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 12:32 PM (GMT+8)