Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Prețurile China polipropilenă (PP) Săptămâna începând cu 27 septembrie

Author: SSESSMENTS

Polipropilena Chinei ( PP ) Oferă un nivel de prag proaspăt în urma mișcărilor pozitive pe piața futures, impuls estimat să continue să continue Polipropilena Chinei ( PP ) oferte ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PP,Romanian,Weekly

Published on September 29, 2021 2:36 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 2:36 PM (GMT+8)