Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Tajski producent ujawnił wyniki sprzedaży polipropylenu (PP) w Azji Południowo-Wschodniej, przewiduje sytuację na rynku chińskim po wakacjach

Author: SSESSMENTS

Tajski producent, z którym skontaktował się SSESSMENTS . COM Zespół zaprezentował wyniki sprzedaży polipropylenu ( PP ) ładunków na rynku Azji Południowo-Wschodniej. Na froncie cenowym producent zdecydował się podnieść swoją ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Indonesia,News,PP,Polish,SEA,Thailand,Vietnam

Published on October 4, 2021 9:32 AM (GMT+8)
Last Updated on October 4, 2021 9:32 AM (GMT+8)