Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Ceny polipropylenu w Chinach (PP) zaczynają się od 27 września

Author: SSESSMENTS

Polipropylen w Chinach ( PP ) oferuje przełamanie nowego progu po pozytywnych ruchach na rynku kontraktów terminowych, prognozowany rozmach będzie nadal silny polipropylen z Chin ( PP ) oferty odnotowane ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PP,Polish,Weekly

Published on September 29, 2021 2:35 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 2:35 PM (GMT+8)