Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Taylandlı Polipropilen (PP) Üreticisi, Diğer Üreticilerin Fiyatlandırma Stratejisine Uyum Sağlayan Yeni Yerel Tekliflerini Açıkladı, Yerel Tüccar Alıcıların Kabul Seviyesi Hakkında Görüşmeler Yaptı

Author: SSESSMENTS

Yerel bir tüccar bilgilendirildi SSESSMENTS . COM bir Tay polipropilen ( PP ) üretici, diğer üreticilerin fiyatlandırma stratejilerine uyacak şekilde ayarlanarak taze yerel teklifler açıkladı. Açıklandığı gibi, üretici yerel polipropilen ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Thailand,Turkish

Published on September 22, 2021 7:55 PM (GMT+8)
Last Updated on September 22, 2021 7:55 PM (GMT+8)