Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Taylandlı Tüccar, Yerel Polipropilen (PP) Tekliflerinde Başka Bir Fiyat Ayarlaması Öngörüyor

Author: SSESSMENTS

Tayland'da yerel bir tüccar şunları dile getirdi: SSESSMENTS . COM iç piyasadaki alıcıların çoğunluğunun çeşitli faktörler nedeniyle satın alma faaliyetlerini durdurabileceğini ve yakın vadede ufukta başka bir yukarı yönlü fiyat ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Thailand,Turkish

Published on September 29, 2021 11:00 AM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 11:00 AM (GMT+8)