Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tiêu hóa polypropylene (PP) toàn cầu: Úc, bangladesh, chile, trung quốc, ecuador, ấn độ, indonesia, malaysia, myanmar, pakistan, philippines, thái lan, turkiye, việt nam tuần 6, 6-10 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Giá chào PP Block Copolymer nhập khẩu từ một nhà sản xuất Singapore vẫn ổn định so với hàng tuần, ở mức $1.330/tấn trên LC trả ngay, cơ ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Americas,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Central and East Europe,China,Europe,ISC,Indonesia,Latin America,Malaysia,Myanmar,NEA,News,PP,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on February 15, 2023 6:01 PM (GMT+8)
Last Updated on February 15, 2023 6:01 PM (GMT+8)