Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tiêu hóa polyvinyl clorua (PVC) toàn cầu: bangladesh, trung quốc, ấn độ, indonesia, malaysia, myanmar, pakistan, philippines, ba lan, thái lan, thổ nhĩ kỳ, tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, việt nam tuần 21, 22-26 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Băng-la-đét Giá chào PVC làm từ ethylene nhập khẩu từ một nhà sản xuất Thái Lan sang Bangladesh giảm USD80/tấn so với hàng tháng, hiện có giá USD820/tấn trên LC ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Bangladesh,Central and East Europe,China,Europe,ISC,India,Indonesia,Malaysia,Middle East,Myanmar,NEA,News,PVC,Pakistan,Philippines,Poland,SEA,Thailand,Turkey,UAE,Vietnam,Vietnamese

Published on May 29, 2023 1:51 PM (GMT+8)
Last Updated on May 29, 2023 1:51 PM (GMT+8)