Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Wiodący indyjski producent cieszył się dobrą sprzedażą ładunków polipropylenowych (PP) na rynek Azji Południowo-Wschodniej, podzielając kilka czynników wspierających

Author: SSESSMENTS

Czołowy indyjski producent petrochemiczny odnotował dobrą sprzedaż polipropylenu ( PP ) ładunków na rynek Azji Południowo-Wschodniej. W poprzednim tygodniu producentowi udało się zamknąć kilka ofert na PP Ładunki Homo Raffia ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,ISC,India,News,PP,Polish,SEA

Published on September 29, 2021 6:34 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 6:34 PM (GMT+8)