Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Indyjski producent otrzymał zapytania dotyczące ładunków polipropylenu (PP) z USA i Ameryki Południowej, niechętnie publikując oferty dotyczące niskiego poziomu akceptacji kupujących

Author: SSESSMENTS

Wiodący indyjski producent petrochemiczny ujawnił: SSESSMENTS . COM po otrzymaniu zapytań o polipropylen ( PP ) ładunki z US i kupujących z Ameryki Południowej. Jak informowaliśmy, kupujący z Ameryki Południowej ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,ISC,India,Latin America,News,PP,Polish,US

Published on September 29, 2021 1:01 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 1:01 PM (GMT+8)