Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Водећи индијски произвођач добро је продао терет од полипропилена (ПП) на тржиште југоисточне Азије, поделио неколико фактора подршке

Author: SSESSMENTS

Водећи индијски произвођач петрохемије уживао је добру продају полипропилена ( PP ) терет на тржиште југоисточне Азије. У претходној недељи, произвођач је успео да закључи неке послове за PP Хомо ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,ISC,India,News,PP,SEA,Serbian

Published on September 29, 2021 6:35 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 6:35 PM (GMT+8)