Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Wiodący saudyjski producent poliolefin opublikował październikowy cennik polipropylenu (PP) do Pakistanu z istotnymi korektami

Author: SSESSMENTS

SSESSMENTS . COM została poinformowana, że wiodący saudyjski producent poliolefin wypuścił październikową wysyłkę polipropylenu ( PP ) cennik do Pakistanu z istotnymi korektami. W porównaniu do cennika z poprzedniego miesiąca ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,Middle East,News,PP,Pakistan,Polish,Saudi Arabia

Published on September 30, 2021 1:27 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 1:27 PM (GMT+8)