Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: 27 Eylül'den Başlayan Pakistan Polipropilen (PP) Fiyatları Haftası

Author: SSESSMENTS

Pakistan'ın Polipropileni ( PP ) Piyasa Görünümü Mevsimsel En Yüksek Talebin Önünde Yükseliyor İthal polipropilen ( PP ) destekleyici olmayan talebe rağmen yukarı yönde ilerleme sağlar Genel piyasa hissiyatı daha ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,PP,Pakistan,Turkish,Weekly

Published on September 30, 2021 5:24 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 7:23 PM (GMT+8)