Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Lokalni producenci produktów końcowych z polipropylenu (PP) w Indiach zwiększyli produkcję, aby zaspokoić zapotrzebowanie w okresie świątecznym

Author: SSESSMENTS

Inwestor z Indii ujawnił: SSESSMENTS . COM że większość fabryk niższego szczebla stopniowo zwiększała produkcję, aby sprostać boomowi sprzedaży w okresie świątecznym. Handlowiec zwrócił uwagę, że popyt wykazał oznaki pozytywnego ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,India,News,PP,Polish

Published on September 29, 2021 9:51 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 9:51 PM (GMT+8)