google badge ios badge apk badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFree: Norweska Yara ogranicza wydobycie amoniaku w obliczu rosnących cen gazu

Author: SSESSMENTS

Norweski producent nawozów Yara poinformował w piątek, że ogranicza produkcję amoniaku w Europie z powodu rosnących cen gazu ziemnego. Firma poinformowała, że do tego tygodnia produkcja amoniaku zostanie zmniejszona do 40% z 4,9 miliona ton rocznie w Europie. Oczekuje się, że cięcia produkcji Yara wywołają efekt domina, mimo że Europa nadal może importować amoniak z innych regionów. Wcześniej kolega producent nawozów CF Industries Holdings poinformował również, że z tego samego powodu zawiesza produkcję w dwóch brytyjskich zakładach.

Ceny gazu ziemnego w Holandii TTF hub zwiększył się w tym roku ponad trzykrotnie do rekordowego poziomu w czwartek. Norweski producent ropy i gazu Equinor spodziewa się, że ceny pozostaną podwyższone w nadchodzącej jesieni i zimie. Wysokie ceny energii zmuszają europejskie rządy do interwencji w celu utrzymania fabryk i domów w cieple.

Tags: AlwaysFree,Europe,Gas,Polish

Published on September 20, 2021 11:12 AM (GMT+8)
Last Updated on September 20, 2021 11:12 AM (GMT+8)