Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AnalysisSSESSMENTS: Nhật Bản xuất khẩu naphtha tính theo giá trị JPY tính đến tháng 9 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, theo báo cáo của Nhật Bản

Author: SSESSMENTS

Giá trị xuất khẩu naphtha của Nhật Bản sang Thái Lan từ tháng 1-9 / 2021 leo lên qua JPY167,99 nghìn (1,55 nghìn USD) so với tháng 1-9 năm 2020 ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Analysis,Asia Pacific,Japan,NEA,Naphtha,Vietnamese

Published on November 19, 2021 9:29 AM (GMT+8)
Last Updated on November 19, 2021 9:29 AM (GMT+8)