Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AnalysisSSESSMENTS: Nhật Bản xuất khẩu paraxylene tính đến tháng 11 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, báo cáo của Nhật Bản

Author: SSESSMENTS

Nhật Bản xuất khẩu paraxylene sang Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021 ký hợp đồng qua gần 100.000 tấn so với tháng 1 đến tháng 11 ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Analysis,Asia Pacific,Freemium,Japan,NEA,Paraxylene,Vietnamese

Published on January 3, 2022 11:04 AM (GMT+8)
Last Updated on January 3, 2022 11:04 AM (GMT+8)