Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Увоз понуда полипропилена (ПП) из Саудијске Арабије у Турску Објављено прилагођавање, достизање новог нивоа прага

Author: SSESSMENTS

Један турски крајњи произвођач пластичних производа пријавио је SSESSMENTS . COM који увозе полипропилен ( PP ) понуде из Саудијске Арабије у Турску су усклађене према горе. Како је обавештено, ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Central and East Europe,Europe,Middle East,News,PP,Saudi Arabia,Serbian,Turkey

Published on September 30, 2021 2:21 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 2:21 PM (GMT+8)