Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Индијски произвођач примио је упите за терет од полипропилена (ПП) из САД -а и Јужне Америке, нерадо објављујући понуде на ниском нивоу прихватљивости купаца

Author: SSESSMENTS

Водећи индијски произвођач петрохемије открио је SSESSMENTS . COM о пријему упита за полипропилен ( PP ) терети из US и јужноамеричких купаца. Како је објављено, купци из Јужне Америке ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,ISC,India,Latin America,News,PP,Serbian,US

Published on September 29, 2021 1:00 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 1:00 PM (GMT+8)