Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Локални произвођачи крајњих производа полипропилена (ПП) у Индији повећали производњу како би задовољили потражњу за празничном сезоном

Author: SSESSMENTS

Један трговац из Индије открио је да SSESSMENTS . COM да је већина фабрика низводно постепено повећавала производњу како би наишла на бум продаје у празничној сезони. Трговац је истакао ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,India,News,PP,Serbian

Published on September 29, 2021 9:52 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 9:52 PM (GMT+8)