Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Тајландски трговац предвиђа још једну рунду прилагођавања цена на локалне понуде од полипропилена (ПП)

Author: SSESSMENTS

Локални трговац на Тајланду се огласио SSESSMENTS . COM да већина купаца на домаћем тржишту може обуставити куповну активност због више фактора, додајући да би се у скорије време могла ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Serbian,Thailand

Published on September 29, 2021 11:04 AM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 11:04 AM (GMT+8)