Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Avustralyalı Tüccar, Güneydoğu Asya'dan İthalat Polipropilen (PP) Tekliflerindeki Değişiklikleri Paylaştı, Duyarlılık Diğer Yükseliş Piyasalarından Etkilenmedi

Author: SSESSMENTS

Avustralya merkezli bir tüccar, şunları paylaştı: SSESSMENTS . COM polipropilen ithal eden ( PP ) Güneydoğu Asya'dan gelen teklifler ayarlamalarla ortaya çıktı. Bildirildiği gibi, polipropilen ithal edin ( PP ), ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,China,NEA,News,PP,SEA,Turkish

Published on October 1, 2021 8:00 PM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 8:00 PM (GMT+8)