Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Producătorul indian a primit întrebări privind încărcăturile din polipropilenă (PP) din SUA și America de Sud, reticenți în lansarea ofertelor la un nivel de acceptare scăzut al cumpărătorilor

Author: SSESSMENTS

Cel mai important producător petrochimic indian a dezvăluit SSESSMENTS . COM la primirea anchetelor pentru polipropilenă ( PP ) mărfuri din US și cumpărătorii sud-americani. După cum sa raportat, cumpărătorii ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,ISC,India,Latin America,News,PP,Romanian,US

Published on September 29, 2021 1:00 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 1:00 PM (GMT+8)