Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: 27 Eylül'den Başlayan Türkiye Polipropilen (PP) Fiyatları Haftası

Author: SSESSMENTS

polipropilen ( PP ) Türkiye'de Piyasa Avrupa'dan Gelen Siparişler Doğrultusunda Toplanmaya Başladı Çok sayıda ithal polipropilen ( PP ) Türkiye'ye gönderilen ayarlamalar için teklifler Daha fazla Avrupalı alıcının Türkiye'den kaynak ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Central and East Europe,Europe,PP,Turkey,Turkish,Weekly

Published on September 30, 2021 3:21 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 3:21 PM (GMT+8)