Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thông báo về Polypropylene toàn cầu: Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mexico, Trung Đông, Pakistan, Philippines, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam Tuần 39, ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Chào giá polypropylene (PP) nhập khẩu từ Đông Nam Á xuất hiện tại Úc với mức tăng từ $ 20-30 / tấn so với hàng tháng Tâm lý ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Digest,Freemium,News,PP,Vietnamese

Published on October 4, 2021 4:22 PM (GMT+8)
Last Updated on October 4, 2021 4:22 PM (GMT+8)